Här börjar det

Hammarö Bryggeri HB startades 2017. I början av 2021 tar familjen Axelsson över lokal, utrustning och startar Hammarö Bryggeri AB.
Utrustningen kompletteras för att anpassa produktionen till den öl Axelssons tycker om och vill producera framöver. 
I månadsskiftet juli/augusti 2023 tar familjen Lönnemalm över rodret för både bryggning och övrigt.